نقش نقل مکان و مهاجرت در کاهش استرس

استرس دارید؟ شاید زمان آن رسیده است که کاری کنید.

استرس stressed

آیا استرس دلیل حرکت بیشتر است؟ پاسخ این پرسش ممکن است شما را شگفت زده کند.

هر کس در زندگی استرس را تجربه می کند اما اگر استرس به بخشی طبیعی از زندگی روزمره تبدیل شود باید تغییراتی در زندگی ایجاد کنید. مهاجرت به یک منطقه دیگر ممکن است تنها چیزی باشید که الان نیاز دارید و باعث از بین رفتن استرس شما شود.

زندگی شهری در مقابل زندگی روستایی

بر اساس یک مطالعه در سال 2012 که در مجله انجمن پزشکی کانادا منتشر شد زندگی روستایی کم دردسرتر از زندگی شهری است. محققانی که این مطالعه را انجام دادند می گویند ساکنان روستایی کمتر استرس دارند، کمتر دچار بیماری های تنفسی می شوند، نرخ مرگ ناشی از سرطان در آنها کمتر است و معنای جامعه در زندگی روستایی بیشتر از زندگی شهری است. با وجود استرس کمتر، ساکنان روستایی در واقع امید به زندگی بیشتری نیز دارند.

فاکتورهایی که منجر به استرس می شوند

عوامل متعددی (بدون در نظر گرفتن محل زندگی) که منجر به استرس ناخواسته می شود، باعث افزایش خطر ابتلا به سلامت روان ضعیف می شود. این فاکتورها عبارتند از سر و صدای ترافیک، فقر، انزوای اجتماعی، و تبعیض های اجتماعی(بر اساس مطالعه ای در سال 2017 در آلمان). دیگر چیزهایی که می تواند باعث افزایش استرس در زندگی شوند شامل کار، جمعیت شهرستان، رفت و آمد طولانی، و ترافیک متراکم می باشد. عوامل استرس زا اغلب در شهرهای شلوغ بزرگ رخ می دهد، اما انزوای اجتماعی و فقر به محل زندگی شما بستگی ندارد.

استرس در کودکان

بچه ها می توانند استرس را از پدر و مادر بگیریند و استرس فقدان پدر و مادر در زندگی کودکان می تواند منجر به مشکلات سلامت روان شود. مطالعه ای که در سال 2016 در اسکیزوفرنی بولتن منتشر شد نشان می دهد کودکان ساکن شهر علائم روان پریشی بیشتری نشان می دهند که با توجه به انسجام اجتماعی کم و جرم و جنایت در محل زندگی آن ها می باشد. سالم ترین محل زندگی برای بچه ها محیطی بدون استرس است جایی که در آن پدر و مادر و اعضای جامعه تاثیرات مثبت بر روی کودک می گذارند.

فضای سبز و استرس

مهم نیست در شهر زندگی می کنید یا در روستا، دسترسی داشتن به فضای سبز در هنگامی که استرس دارید یا احساس افسردگی می کنید مفید است. مطالعه ای در 2015 در مدیریت ریسک و سیاست بهداشت و درمان منتشر شده است و ارتباط بین فضاهای سبز و خواص درمانی آن مانند افزایش فعالیت بدنی، سطح استرس پایین تر، و افزایش تماس های اجتماعی را بیان می کند. محققانی که این مطالعه را انجام دادند می گویند پیاده سازی یک فضای سبز شهری منجر به کاهش خرابکاری و جرم و جنایت و استرس می شود.

آیا مهاجرت استرس را کاهش می دهد؟

پیدا کردن عوامل استرس زا در زندگی منجر به یک زندگی شادتر، طولانی تر و پاربارتر می شود. مهاجرت همیشه درمانی مناسب برای یک زندگی پر تنش نیست، اما می تواند در بسیاری از موارد کمک کند. اگر از کار خود راضی نیستید، به دنبال شغل جدیدی بروید. اگر ترافیک، آب و هوای سرد، و یا فقدان فضای سبز باعث افسردگی شما می شود، به حومه شهر و یا منطقه ای با آب و هوای گرم مهاجرت کنید.

یک نظر دهید